Příprava na maturitní zkoušky Efektivní výuka po Skype Příprava na zkoušky

Výuka a doučování

Výuka a doučování

Individuální hodiny zaručují nejrychlejší posun v cizím jazyce. Každou hodinu připravuji zájemci na míru. Nabízím trpělivý a pečlivý přístup s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností. Osobně vyučuji v Chrudimi a okolí, ostatní zájemce po Skype.

Konverzace

Konverzace

Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností. Budeme pracovat na zlepšení porozumění sdělovaného obsahu, následné reakce a řešení každodenních situací. Konverzace se vedou na různá témata.

Aktivitky

Překlady

Kromě výuky nabízím také možnost vypracování krátkých aktivitek. Těmito aktivitkami si budete procvičovat svoji vlastní slovní zásobu, gramatiku nebo poslechové schopnosti a budu Vám je pravidelně zasílat na e-mail.

Kontaktujte mne