Příprava na maturitní zkoušky Efektivní výuka po Skype Příprava na zkoušky

Výuka a doučování

Výuka a doučování

Individuální hodiny zaručují nejrychlejší posun v cizím jazyce. Každou hodinu připravuji zájemci na míru. Nabízím trpělivý a pečlivý přístup s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností. Osobně vyučuji v Chrudimi, ostatní zájemce po Skype.

Konverzace

Konverzace

Hodiny jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností. Budeme pracovat na zlepšení porozumění sdělovaného obsahu, následné reakce a řešení každodenních situací. Konverzace se vedou na různá témata.