Nabídka

Zaměřuji se nejen na funkční znalost jazyka, ale hlavně na komunikaci, která je o interakci a schopnosti pohotově reagovat.

Nabízím individuální výuku pro všechny věkové kategorie s důrazem na rozvoj všech jazykových dovedností:

 • předškolní děti – výuka prostřednictvím her, písniček a říkadel
 • školáci – zlepšení prospěchu, procvičování a upevnění učiva, příprava na přijímací zkoušky na SŠ
 • studenti – zlepšení prospěchu, procvičování a upevnění učiva, příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ
 • dospělí – zlepšení mluveného a písemného projevu, příprava na mezinárodní zkoušky z AJ, firemní kurzy

Náplň hodin přizpůsobím Vaší úrovni, pomohu Vám zbavit se strachu z mluvení a používat jazyk v reálných situacích. Každá hodina je tematicky zaměřená, skládá se z:

 • nové slovní zásoby
 • procvičení nových slovíček v dialogu a komunikačních situacích
 • jejich užití ve větách za pomoci cvičení, které obsahují i gramatické jevy
 • vysvětlení a použití gramatiky ve větách (dle Vaší úrovně) – jedná se o krátká a efektivní cvičení
 • popis obrázků k danému tématu

Na tématu se můžeme předem domluvit.

Nejdůležitějším doplňkem výuky je trávení co nejvíce času v cizojazyčném prostředí (písničky, seriály, YouTube, webové stránky, …).

Jazyky:

 • anglický (začátečníci - pokročilí)
 • německý (začátečníci - pokročilí)
 • španělský (začátečníci - středně pokročilí)